До уваги голів первинних організацій Профспілки в районних державних адміністраціях, голів райкомів та обкомів  Профспілки

Шановні колеги!

Сьогодні, 19 червня 2019 року відбулося чергове засідання Кабінету Міністрів України, на розгляд якого був внесений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91» (далі – проект постанови), що стосується скорочення граничної чисельності працівників районних державних адміністрацій на 50%.

Зазначене рішення порядку денного не опрацьовувалося сторонами соціального діалогу і не виносилося на розгляд урядових комітетів.

Інформація про включення зазначеного питання у порядок денний засідання Уряду стала відома, практично,  перед засіданням.

Проект постанови розроблявся Міністерством фінансів України за власною ініціативою.

В обґрунтуванні необхідності прийняття акту, як зазначено у пояснювальній записці до проекту постанови, є посилання на Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» в частині об’єднання територіальних громад та одночасного реформування міжбюджетних відносин.

Представник СПО всеукраїнських профспілок Олександр Шубін виступив на засіданні Кабінету Міністрів України і заявив, що проект постанови не надходив до СПО та не опрацьовувався профспілковою стороною. Крім того, він висловив позицію СПО про необхідність залучення профспілкової сторони до доопрацювання зазначеного рішення, а також її участі у всіх процесах з його реалізації, з метою недопущення порушення трудових і соціальних прав працівників районних державних адміністрацій.

 Водночас зазначаємо, що враховуючи прийняті нормативно-правові акти з питань реформи державного управління та децентралізації влади, запропоновані зміни до постанови КМУ від 25.03.2014 №91 є прогнозованими.

Однак, Профспілка висловлює глибоке обурення щодо прийнятого, у такий спосіб рішення, зокрема з огляду на відсутність необхідних консультацій з профспілковою стороною та без проведення функціонального обстеження місцевих державних адміністрацій відповідного регіону. Крім того, вбачається, що прийняті зміни не врахують об’єктивних процесів децентралізації на місцях та  особливостей розвитку територій.

Особливо хвилює те, що наслідком такого рішення може стати вивільнення більш як 27 тис. працівників місцевих державних адміністрацій станом  на 1 січня 2020 року.

Інформуємо, що наразі Профспілкою готується відповідне звернення до Кабінету Міністрів України та Національного агентства України з питань державної служби щодо вжиття невідкладних заходів з метою мінімізації негативних наслідків такого рішення.