У Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення розглянуто звернення Профспілки із зауваженнями до показників проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (реєстр. № 9000) в частині фінансового забезпечення оплати праці державних службовців.

З питань, що відносяться до предмета відання Комітету, повідомляємо наступне.

Комітет поділяє Ваше занепокоєння ситуацією, що склалася з оплатою праці державних службовців в поточному році, та намірами Уряду «заморозити» у 2019 році обсяги фінансування фонду оплати праці державних службовців на рівні 2018 року з метою збалансування бюджетних показників для виконання основних завдань бюджету.

Зазначимо, що 19 вересня 2018 року Комітет розглянув на своєму засіданні проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (реєстр. № 9000) та схвалив відповідні зауваження і пропозиції до його положень, які надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, визначеного головним з підготовки законопроекту до розгляду парламентом у першому читанні.

Зокрема, народні депутати України - члени Комітету звернули увагу на продовження негативної практики попередніх років, коли Кабінету Міністрів України надається право встановлювати порядок і розміри застосування норм і положень окремих законодавчих актів, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів (п.6 розділу «Прикінцеві положення» проекту). Серед таких норм і абзац другий частини третьої  статті 51 та абзаци другий - п'ятий пункту 14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу», які регулюють питання встановлення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Вважаючи надання Уряду такого права не припустимим, Комітет рекомендував виключити пункт 6 з розділу «Прикінцеві положення» проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Крім того, як один із негативних моментів Комітет відмітив положення пункту 10 розділу «Прикінцеві положення» проекту державного бюджету на 2019 рік, яким передбачено, що у 2019 році при визначенні посадових окладів та заробітної плати, грошового забезпечення працівників державних органів застосовується прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб станом на 1 січня 2018 року. За наслідками його обговорення Комітет рекомендував виключити вказаний пункт 10 та внести зміни до Додатка З проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» щодо збільшення видатків на встановлення посадових окладів, заробітної плати та грошового забезпечення державних службовців та інших працівників державних органів відповідно до вимог законодавства.

Зважаючи на вищевикладене та особливу актуальність порушених Профспілкою питань, а також керуючись нормами Регламенту Верховної Ради України, які визначають особливий порядок підготовки і розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, повідомляємо, що Ваші звернення надіслано до Кабінету Міністрів України для розгляду, прийняття відповідних рішень та надання відповіді Вам і Комітету.