Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби» встановлюється, що чинність Закону України «Про державну службу» не поширюється на голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників.

У зв’язку з цим, виникла правова прогалина щодо:- присвоєння рангів та заохочення (преміювання) керівнику апарату місцевої державної адміністрації, керівнику структурного підрозділу місцевої державної адміністрації  із статусом юридичної особи публічного права- тривалості щорічної основної відпустки та наявності права на додаткову оплачувану відпустку за стаж роботи головам місцевих державних адміністрацій, їх першим заступникам та заступникам.

Крім того, у зв’язку з прийняттям Закону виникли неузгодженості щодо окремих статей Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

 Центральний комітет звернувся до Кабінету міністрів України з проханням щодо правового врегулювання порушених питань. Наразі Нацдержслужба розглянула лист Профспілки та повідомляє.

НАДС розроблено проект комплексної постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Зазначеним проектом акта вносяться зміни, зокрема, до постанови Кабінету Міністрів України № 306 від 20 квітня 2016 року «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» в частині уточнення порядку присвоєння рангів.

Проект акта надіслано для погодження до заінтересованих органів та для надання пропозицій Адміністрації Президента України. Після отримання погоджень від заінтересованих органів проект акта відповідно до регламентних вимог буде надіслано до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи.

З огляду на зазначене, з прийняттям зазначеного акта Урядом питання присвоєння рангів керівнику апарату місцевої державної адміністрації, керівнику структурного підрозділу зі статусом юридичної особи місцевої державної адміністрації публічного права буде повністю врегульовано, йдеться у листі НАДС.