Міністерство соціальної політики: Наказом № 883 визначено конкретні умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

20.09.2017

Міністерство соціальної політики: Наказом № 883 визначено конкретні умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Департамент заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики разом з Міністерством фінансів та Національним агентством України з питань державної служби на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 11.08.2017 № 31685/1/1-17 розглянув лист щодо деяких питань оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Центри) та в межах компетенції повідомляє.


Відповідно до статті 8 Закону України „Про оплату праці" умови оплати праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.


Умови оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери визначені постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", якою не передбачено встановлення надбавки за вислугу років працівникам.


Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 462 „Питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" (далі - постанова № 462) визначено умови оплати праці працівників Центрів на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів шляхом внесення зміни в додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298.


З метою збереження рівня матеріального забезпечення працівників постановою № 462 передбачено в разі зменшення у зв'язку з прийняттям цієї постанови заробітної плати (без премії) окремих працівників Центрів на час роботи на займаній посаді виплачувати цим працівникам різницю між заробітною платою (без премії), встановленою до набрання чинності цією постановою, і заробітною платою (без премії), встановленою за новими умовами оплати праці.


Відповідно до пункту 3 постанови № 462 Мінсоцполітики розроблено наказ від 16.08.2016 № 883 „Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2015 року № 526" (далі - наказ № 883), зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 05.09.2016 за № 1215/29345.


Наказом № 883 визначено конкретні умови оплати праці працівників Центрів.


Разом з тим, з метою підвищення престижності праці та залучення висококваліфікованих працівників окремими постановами Кабінету Міністрів України передбачено встановлення надбавки за вислугу років працівникам (педагогам, медикам, науковцям тощо). Постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 435 передбачено встановлення надбавки за стаж роботи в Центрах (далі - надбавка) керівникам Центрів, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів з основного виду діяльності та фахівцям із соціальної роботи та затверджено Порядок нарахування і виплати надбавки керівникам центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів з основного виду діяльності та фахівцям із соціальної роботи за стаж роботи в центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Порядок).


Надбавка виплачується щомісяця у відсотках до посадового окладу залежно від стажу роботи в таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків.


Періоди, які зараховуються до стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки, визначаються згідно з пунктом 3 Порядку.


Що стосується працівників Центрів, які займають посади „методист", „практичний психолог" та „соціальний педагог", то відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963, зазначені посади віднесено до посад педагогічних працівників.


Надбавка за вислугу років педагогічним працівникам виплачується згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 „Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України „Про освіту", частини першої статті 25 Закону України „Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України „Про позашкільну освіту" (далі - постанова № 78).


Постановою № 78 затверджено Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, в якому визначено посади, час роботи на яких зараховується до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років. Стаж державної служби, набутий під час роботи в центрах, до педагогічного стажу не зараховується.


Стосовно встановлення надбавки за вислугу років працівникам центрів, які займають посади „бухгалтер" та „юрист" зазначаємо, що питання встановлення надбавки за вислугу років вказаним працівникам має вирішуватися під час упорядкування умов оплати праці працівників всієї бюджетної сфери, виходячи з фінансових можливостей бюджету та враховуючи реальний стан розвитку економіки країни.


Одночасно зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, роз'яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм.