Однією з вимог Всеукраїнської попереджувальної акції протесту профспілок, яка відбудеться 7 жовтня 2021 у Києві, є забезпечення прийняття соціально спрямованого Державного бюджету України на 2022 рік.

Метою профспілок є закріплення у проєкті закону «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (реєстр. №6000) визначених законами розмірів державних соціальних стандартів і гарантій та скорочення масштабів бідності й соціальної нерівності в Україні.

За даними Департаменту правового захисту апарату ФПУ, станом на 27 вересня 2021 року у Верховній Раді України зареєстровані та проходять узгоджувальні процедури в Кабінеті Міністрів України понад двадцять законопроєктів та нормативно-правових актів, які суттєво зачіпають права та інтереси найманих працівників і профспілок.

Насамперед це законопроєкти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дерегуляції трудових відносин» (реєстр. №5388 від 16.04.2021 р.) і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність» (реєстр. №5371 від 13.04.2021 р.), а також проєкт закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо удосконалення процедури вирішення індивідуальних трудових спорів» (реєстр. №5555 від 24.05.2021 р.), які суттєво впливають на трудові відносини в Україні не на користь працівників. Зазначені законопроєкти, незважаючи на жорсткий протест профспілок та їхніх представників у Парламенті — народних депутатів Івченка В.Є., Рудика С.Я. та ін., за рахунок голосів провладної більшості було прийнято 21 вересня ц.р. у першому читанні.

Такі акти, як проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення» (реєстр. №3515 від 20.05.2020 р.), або проєкт закону «Про заходи щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору)» (реєстр. №5045 від 8.02.2021 р.) погіршують соціальний захист працівників.

Низка законопроєктів негативно вплине на рівень соціального страхування та пенсійного забезпечення, несе загрози для стану соціального діалогу, порушує права на об’єднання тощо.

Так, проєктом закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)» (реєстр. №2681 від 27.12.2019 р.) обмежуються основні принципи діяльності профспілок: їх незалежності, самоврядності та невтручання держави в їхню діяльність. Обмежуються у створенні профспілок представники малого бізнесу, запроваджується заборона створення первинних профспілкових організацій на підприємствах та установах чисельністю менш ніж 10 працівників. Крім того, виключається визначене у ст. 247 КЗпП України та ст. 33 ЗУ про профспілки право виборного органу профспілки вимагати звільнення керівника підприємства, якщо він порушує законодавство про працю, не дотримується положень колективного договору чи ухиляється від його укладення.

Цей законопроєкт — це намір втручання представників влади у діяльність такої громадянської інституції, як профспілки.

Дискримінаційні норми законопроєкту передбачають позбавлення можливостей захисту трудових прав, відсторонення профспілок від колективно-договірного регулювання і соціального діалогу, а також ліквідацію нині діючих законодавчих гарантій правозахисної діяльності профспілок у всіх трудових колективах, навчальних закладах. Також обмежуються права профспілок на участь у розгляді нормативно-правових актів, які стосуються регулювання трудових, соціальних, економічних відносин з органами влади і місцевого самоврядування, та встановлюється державний контроль над профспілками.