Інформація

про навчання профспілкових працівників і профактивістів

у Профспілці працівників державних установ України

у 2017/2018 навчальному році

Навчання профспілкового активу є одним з пріоритетних напрямків роботи Профспілки і має на меті надання кейсу необхідних теоретичних і практичних знань для спілчан та залишається основним інструментом мотивації профспілкового членства, підготовки якісного резерву Профспілки, підвищення кваліфікації, розширення кола знань, умінь профактиву.

Протягом звітного навчального року ЦК Профспілки та організації Профспілки усіх рівнів проводили навчання профактивістів та членів Профспілки відповідно до затверджених навчальних планів.

Зокрема, ними передбачено тематику, що стосується питань соціально-економічного захисту, мотивації профспілкового членства, застосування норм Податкового кодексу, ведення профспілкової документації, дій профкомів під час масових вивільнень, створення первинних організацій Профспілки в новостворених громада та їх реєстрації.

В цілому навчальна діяльність Профспілки зосереджена на таких основних напрямах:

- навчання профспілкового активу (голови первинних та територіальних організацій Профспілки, працівники апаратів регіональних організацій Профспілки, члени молодіжних рад організацій Профспілки) в межах спільного проекту між Профспілкою працівників державних установ України з Профспілкою працівників державних службовців Швеції Fackforbundet ST «Розвиток державного сектору в Україні» (далі - проект);

- навчання профспілкової молоді за програмами ГО «Трудові ініціативи»;

- навчання, що проводяться в регіональних організаціях відповідно до навчальних планів організацій Профспілки різних рівнів.

В межах проекту «Розвиток державного сектору в Україні» створена мережа навчальних центрів Профспілки, які здійснюють навчання профспілкового активу, забезпечують постійне підвищення кваліфікації тренерів.

Інституційною базою для навчання у Профспілці є Центр профспілкових знань (далі – Центр). Діяльність Центру (м. Київ) зорієнтована на підвищення кваліфікації тренерів, а також навчання і підвищення кваліфікації голів регіональних, територіальних організацій Профспілки, працівників апаратів регіональних організацій Профспілки, членів ЦК Профспілки. Організація навчання цієї категорії слухачів здійснюється безпосередньо виконавчим апаратом ЦК Профспілки.

Наразі, у 2018 році впроваджена робота регіональних представництв Центру: Західного (м. Івано-Франківськ), Східного (м. Кремінна), Південного (м. Скадовськ), Північного (м. Чернігів), де навчаються голови первинних профспілкових організацій та члени виборних органів організацій Профспілки, активісти молодіжних рад за програмою «Базовий курс навчання профактиву» (15 навч. год., тривалістю 2 дні).

З метою ефективної організації навчального процесу апаратом ЦК Профспілки розроблено Програму базового курсу навчання профактиву, відповідні методичні матеріали, якими забезпечено тренерів Профспілки і голів регіональних організацій Профспілки. Президія ЦК Профспілки схвалила Основні засади організації навчання профспілкового активу у Профспілці в рамках реалізації проекту, Положення про Навчально-методичну раду Профспілки та Положення про тренера Профспілки.

До роботи у проекті залучаються тренери Профспілки, які отримали базовий курс профспілкових знань у попередні роки, та мають певний досвід навчання профспілкового активу у регіонах, а також фахові викладачі. Крім того, за окремими навчальними модулями здійснюють навчання представники шведської Профспілки Fackfӧrbundet ST.

Окремим напрямом з організації навчання у Профспілці є проведення освітніх семінарів для молодих профспілкових активістів.

Значна частина навчальних заходів (семінари, тренінги) для молодих профспілкових активістів, голів та членів Молодіжних рад здійснюється за підтримки Центру Солідарності в Україні Американської федерації праці та Громадської організації «Трудові ініціативи». Безпосередню організацію таких семінарів здійснює Молодіжна рада Профспілки.

Головною метою є не лише охоплення молоді профспілковими ідеями, навчанням, покращення комунікацій, але і формування сильної молодіжної профспілкової мережі та кадрового резерву Профспілки. Для роботи з навчання молоді залучаються, як бізнес-тренери, менеджери правозахисних організацій, так і фахові викладачі ВУЗів. 

У звітний період було проведено два семінари з питань комунікації та мотивації профспілкового членства. У 2018 році планується проведення трьох тематичних семінарів на теми: гендерна рівність, профспілкові цінності, солідарні дії, толерантне ставлення, права людини, дотримання особистих прав на робочому місці.

Для проведення навчання і консультацій запрошуються спеціалісти органів державної влади та місцевого самоврядування.

У цілому у Профспілці, впродовж 2017/2018 навчального року було проведено 369 навчальних заходів під час яких пройшли навчання 12 365 профактивістів.

Навчання організовували для таких категорій слухачів: голови профкомів, територіальних організацій (міськкомів, райкомів, об’єднань первинних організацій), члени молодіжних рад, голови ревізійних комісій, скарбники. Також практикується навчання профспілкового активу шляхом проведення навчальних заходів на місцях («Дні Центрального комітету Профспілки», «Дні обласного комітету»).

За результатами роботи напрацьовано подальші кроки з удосконалення навчальної діяльності у Профспілці. Зокрема:

  • Інституціоналізація навчальної роботи, що передбачатиме поступове збільшення кількості навчальних центрів, формування єдиних підходів до навчання профактивістів;
  • Впровадження нових форм навчання, а саме: створення навчальних відеопрезентацій та розміщення їх у загальному доступі на профспілковому каналі в мережі Youtube, проведення семінарів через Skype зв’язок, запис відеосемінарів з окремих модулів навчання (діловодства, бухгалтерських питань, на теми, які потребують роз’яснення, поради щодо укладення колективних договорів та ведення переговорів, створення первинної профспілкової організації);
  • Зміна векторів інформаційної роботи: створення інформаційних компаній щодо популяризації профспілкового навчання;
  • Створення банку даних з навчально-методичними матеріалами, підготовленими та розробленими тренерами Профспілки.