23 грудня голова Профспілки Юрій ПІЖУК взяв участь у засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

NTSR231220215

Засідання відбулось за участі Голови Національної ради, Голови об'єднання організацій роботодавців України Анатолі Кінаха, Співголов Нацради від урядової сторони, Першго віце-прем'єр-міністра України, міністра економіки України Юлїі Свириденко, Співголов НТСЕР від профспілкової сторони, Голови Федерації профспілок України Григорія Осового, координатора системи ООН в Україні Осната Лубрані, координатора МОП в України Сергія Савчука, секретаря НТСЕР Наталії Ненюченко,  представників всіх трьох сторін Нацради.

NTSR231220214

NTSR231220216

З доповіддю «Про діяльність Національної тристоронньої соціально-економічної ради, посилення її ролі, ефективності та впливу на соціально-економічний розвиток України та добробут  громадян» виступив Анатолій Кінах, а співдоповідачами – Григорій Осовий та Наталія Ненюченко.

Учасники засідання обговорили питання «Про Пріоритетні напрями діяльності Національної ради  на 2021 – 2023 роки», з доповіддю з якого виступив Анатолій Кінах.

Заслухавши доповіді представників сторін, виступи учасників засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради щодо Пріоритетних напрямів діяльності на 2021-2023 роки, Національна рада прийняла рішення про необхідність підвищення статусу та ролі Нацради, в тому числі через проведення саміту сторін соціального діалогу за участю керівництва держави, визначення механізмів співпраці між сторонами соціального діалогу під час розроблення стратегічних програмних документів, розвитку соціального діалогу на регіональному та територіальному рівнях.

NTSR231220212

Попередньо, опрацьовуючи матеріали до засідання НТСР головою Профспілки було проведено низку зустрічей з  головою секретаріату НТСР Наталією Нінюченко під час яких обговорювались питання ефективності соціального діалогу на всіх рівнях, а також консолідації зусиль для підвищення практичної значущості соціального діалогу.

Однією з важливих, на нашу думку, була пропозиція Профспілки щодо необхідності підвищення кваліфікації державних службовців з питань ведення соціального діалогу на усіх рівнях, адже це безпосередньо впливає на ефективність здійснення колективно-договірної роботи та укладання колективних договорів.

NTSR231220213

Під час засідання НТСР Голова Профспілки обговорив з Анатолієм Кириловичем Кінахом ряд питань пов'язаних з посиленням ролі секретаріату НТСР, їх статусу, а також про необхідність розбудови реального та дієвого соціального діалогу у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування і висловив подяку за підтримку дій Профспілки щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів працюючих в державних органах.

Зокерма, голова Профспілки Юрій ПІЖУК висловив особливу подяку за підтримку позицій Профспілки та включення в Рішення НТСР питання про необхідність запровадження освітніх програм (підвищення кваліфікації) для державних службовців щодо формування, впровадження та реалізації державної політики з питань ведення соціального діалогу на всіх рівнях.

 

 

Профспілка працівників 

державних установ України