Закон України «Про адміністративну процедуру»  №2073-IX

 

15 грудня 2023 року набрав чинності Закон України «Про адміністративну процедуру»  (Закон №2073-IX).

Ухвалення Закону «Про адміністративну процедуру» – це новий етап у взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з громадянами та бізнесом.

Основною метою Закону №2073-IX є встановлення загальної, уніфікованої адміністративної процедури, що наближає Україну до стандартів Європейського Союзу, адже подібні закони діють у всіх державах-членах ЄС як невід'ємна частина «права на належне адміністрування».

До ухвалення Закону №2073-IX в Україні не існувало загальної адміністративної процедури, всі сфери взаємодії держави з громадянами та бізнесом регулювались різними правилами (спеціальними законами, постановами, інструкціями тощо).

Основні новели Закону №2073-IX:

1) визначає уніфікований порядок дій для всіх державних органів та органів місцевого самоврядування при прийнятті будь-якого рішення, що стосується певної фізичної чи юридичної особи;

2) встановлює гарантовані права особи при взаємодії з суб'єктом владних повноважень, зокрема:

- право бути заслуханою органом, надавши свої пояснення та/або заперечення;

- закріплює право заявляти відводи посадовим особам, що розглядають справу, якщо існують обставини, що викликають сумнів у безсторонності (неупередженості) посадової особи;

- брати участь в адміністративному провадженні особисто або через своїх представників;

- ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії тощо;

- отримувати та надавати докази для повного та всебічного розгляду справи органом.

3) визначає поняття «дискреційного повноваження» та встановлює обов'язкові умови для можливості його здійснення суб'єктом владних повноважень;

4) передбачає можливість залучати свідка, експерта, спеціаліста, перекладача для всебічного розгляду органом справи та прийняття виваженого рішення;

5) встановлює обов'язок для суб'єкта владних повноважень повідомити особу про початок розгляду справи, що може зачіпати її права та інтереси, а також завчасно запросити до участі в розгляді такої справи;

6) закріплює обов'язкові вимоги до змісту рішення органу, зокрема передбачає детальне мотивування негативного для особи рішення;

7) визначає право та порядок на адміністративне оскарження прийнятого рішення до органу вищого рівня;

8) встановлює порядок примусового виконання прийнятого рішення органом відповідно до законодавства про виконавче провадження.

Слід зазначити, що наразі Кабінетом Міністрів України розроблений проект закону №10161 від 18.10.2023 з метою приведення профільних законодавчих актів України у відповідність до Закону України «Про адміністративну процедуру».

Вказаним законопроектом передбачено внесення змін до більш ніж 120 діючих законів, що має на меті забезпечити імплементацію новел Закону №2073-IX та усунути колізії між його нормами і спеціальними законодавчими актами, а також наблизить законодавство України до стандартів країн ЄС, де діють уніфіковані правила адміністративних процедур.