У період між пленумами ЦК керівництво діяльністю профспілки здійснює президія, яка формується з його членів і є підзвітною та підконтрольною Центральному комітету.

Список членів Президії ЦК Профспілки працівників державних установ України