Згідно зі Статутом профспілки іншими виборними органами є: на рівні профспілки – Центральний комітет, президія ЦК. У період між з’їздами керівництво діяльністю профспілки здійснює Центральний комітет профспілки (ЦК профспілки). У період між пленумами ЦК керівництво діяльністю профспілки здійснює президія, яка формується з його членів і є підзвітною та підконтрольною Центральному комітету.

Список членів Центрального комітету Профспілки працівників державних установ України